Våra tjänster

Brantfalks Entreprenad utför alla typer av mark, schakt- och anläggningsarbeten, både som total- och underentreprenör.

Schakt

Brantfalks Entreprenad har utvecklats till ett heltäckande entreprenadföretag inom mark, schakt- och anläggningsarbeten. Vi utför alla typer av markarbeten med huvudsaklig inriktning på kompletta lösningar för husbyggnation och grundläggning.

Vi utför arbeten på totalentreprenad men åtar oss också delprojekt, underentreprenader och mindre arbeten.

Trädgård

Brantfalk Entreprenad har lång erfarenhet av markarbeten på villatomter och småhusområden. Vi schaktar, flyttar massor, dränerar och anlägger hela trädgårdar med allt från röjning till finplanering av matjordsmassor.

Transport

Vi har kranbilar, lastväxlare och schaktbilar för alla typer av transporter.

Vi flyttar byggmaterial, sten, grus, jord och sand. Vi transporterar i stort sett allt som får plats på våra bilar!

Dränering

Vi har lång erfarenhet av dräneringsarbeten både vid anläggning och omdränering av husgrunder och trädgårdar. Våra skickliga grävmaskinister och smidiga maskinpark gör att vi alltid levererar ett förstklassigt jobb.