Ditt transport- och serviceföretag inom schakt- och markentreprenader.

Brantfalks Entreprenad i Tumba har sedan flera år arbetat med olika typer av markarbeten såsom schakt, dränering, grundläggning, massförflyttningar och trädgårdsanläggning.

Vår verksamhet innehåller också kompletta markentreprenader enligt uppdragsgivarens önskemål.

Vi levererar alla typer av naturgrus, sten, krossprodukter, sand och fyllnadsmassor.

Brantfalks Entreprenad är återförsäljare av S:t Eriks sortiment av plattor, natursten och mursten.

Nyheter

Den 14/5 öppnas portarna upp för Brahls Maskinuthyrning på Bergfotsvägen 17 i Tumba, Brantfalks Entrepreand och Brahls Maskinuthyrning kommer att dela lokal framöver så till alla våra besökande kunder vill vi meddela att vi finns kvar där vi alltid har varit !

Läs hela inlägget »