Våra maskiner

Brantfalks Entreprenad förfogar för närvarande över en komplett maskinpark för alla typer av mark, schakt- och anläggningsarbeten.

Kranbilar

Våra kranbilar är runtomsvängade 23 tons kranar med Gripskoppa.

Lastväxlare

Namn och kort teknisk beskrivning av bilarna.

Schaktbilar

Namn och kort teknisk beskrivning av bilarna.

Grävmaskiner

Namn och kort teknisk beskrivning av grävarna.

Lastmaskiner

Namn och kort teknisk beskrivning av maskinerna .