Om oss

Bakgrund och historik

Affärsidé

Brantfalks Entreprenad har utvecklats till ett heltäckande entreprenadföretag inom mark, schakt- och anläggningsarbeten. Vi utför alla typer av markarbeten med huvudsaklig inriktning på kompletta lösningar för husbyggnation och grundläggning.
Vi utför arbeten på totalentreprenad men åtar oss också delprojekt, underentreprenader och mindre arbeten.
Brantfalks Entreprenad förfogar för närvarande över en komplett maskinpark för alla typer av mark, schakt- och anläggningsarbeten.

Hört från kund

Vi prioriterar inte bara att utföra ett bra och professionellt arbete med långvarig garanti utan även ett trevligt bemötande.